Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako podstawy do naliczania odpłatności w 2022 roku.

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 oraz z 2006 r. Nr 134, poz. 943), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cena zawiera koszt dojazdu do miejsca zamieszkania:

 1. Za godzinę terapii rehabilitacyjnej - 95,00 zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 2. Za godzinę terapii logopedycznej – 98,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

 3. Za godzinę terapii pedagogiki specjalnej – 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

Ustalona cena jest podstawą do naliczenia odpłatności za świadczoną pomoc w formie usług specjalistycznych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

 

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

mgr Marzena Niekraś

 

 

Metryka

 • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
  data publikacji: 2021-12-22 14:38
 • zmodyfikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 14:39

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Intrerdyscyplinarnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
   data wytworzenia: 2021-03-01
  • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
   data publikacji: 2021-03-01 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:07

Zarządzenie w sparwie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
   data wytworzenia: 2021-03-01
  • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
   data publikacji: 2021-03-01 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
   data wytworzenia: 2021-03-01
  • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
   data publikacji: 2021-03-01 10:03

Metryka

 • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
  data publikacji: 2021-01-29 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2205
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-22 14:39:51