Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako podstawy do naliczania odpłatności w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 4/2022

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako podstawy do naliczania odpłatności w 2023 roku.

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 oraz z 2006 r. Nr 134, poz. 943), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cena zawiera koszt dojazdu do miejsca zamieszkania:

  1. za godzinę terapii rehabilitacyjnej - 120,00 zł brutto ( słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100);

  2. za godzinę terapii logopedycznej – 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100);

  3. za godzinę terapii neurologopedycznej – 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100);

  4. za godzinę terapii pedagogiki specjalnej – 70,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100);

  5. za godzinę terapii pedagogicznej – 70,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100).

     

Ustalona cena jest podstawą do naliczenia odpłatności za świadczoną pomoc w formie usług specjalistycznych.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

KIEROWNIKMiejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

mgr Marzena NiekraśMetryka

  • opublikował: Natalia Mulczyńska-Gachewicz
    data publikacji: 2022-12-21 08:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-19 15:59:09